Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Hội thảo về định hướng sửa đổi Luật Thanh tra  (23/06/2020)
Ngày 18/6, tại cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì hội thảo về định hướng sửa đổi Luật Thanh tra. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
Kết quả công tác thanh tra quý 1/2020  (25/03/2020)

Quý I/2020, toàn ngành đã tiến hành 51/276 cuộc, đạt tỷ lệ 18,47% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, cụ thể: 12/32 cuộc thanh tra hành chính, 04/23 cuộc thanh tra trách nhiệm và 35/217 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, đã kết thúc 34 cuộc (02 cuộc thanh tra hành chính và 32 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý, thu hồi 540,59 triệu đồng (đã thu hồi 466,72/540,59 triệu đồng, đạt tỷ lệ 86,33%, số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể và 03 cá nhân.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra: Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện kết luận sau thanh tra.

               (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)
Họp bàn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương  (13/11/2019)
Ngày 07/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp với các thành viên Tổ công tác liên ngành tổ chức Hội nghị khu vực lần thứ 10 sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

​​
Hội nghị tập huấn, đạo tạo sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp  (04/11/2019)
Sáng ngày 25/10/2019, tại thành phố Hồ Chí MinhThanh tra Chính phủ đã có tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho các đơn vị đang công tác tại phía Nam gồm Cục III, Báo Thanh tra, Ban Tiếp công dân Trung ương và Văn phòng TTCP (trụ sở phía Nam). Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây tham dự hội nghị.
Họp bàn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”  (22/10/2019)
            Ngày 10/10, Thanh tra Chính phủ họp bàn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giải đoạn 2019 -2021". Cuộc họp do ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ chủ trì, tham dự có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị: Cục IV, Vụ Kế hoạch và Tổng hợp, Văn phòng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra.
Hội thảo lấy ý kiến triển khai xây dựng Đề án theo Nghị quyết 97/NQ-CP  (30/07/2019)
           Ngày 26/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội thảo lấy ý kiến triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước". Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì hội thảo.
Tiếp xã giao Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào  (21/05/2019)
        Ngày 20/5, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm tiếp xã giao Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào do Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại Vị Lạ Mung Khun Chít Hụp Lộc làm Trưởng đoàn.
Công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh xổ số tại khu vực phía Nam  (22/10/2018)
           Ngày 17/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam.​
Kết quả công tác thanh tra tháng 10/2018  (17/10/2018)
Tháng 10/2018, toàn ngành đã tiến hành 41 cuộc (09 cuộc thanh tra hành chính, 30 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 02 cuộc thanh tra trách nhiệm). Nội dung thanh tra tập trung các lĩnh vực: Việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; quản lý các dự án đầu tư và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ các dự án đầu tư theo quy trình “một cửa liên thông”; chấp hành quy định pháp luật về thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đât đai, giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách và các nguồn thu khác. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác tư pháp, hoạt động giao thông vận tải, an toàn vệ sinh thực phẩm, tình hình thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý trật tự xây dựng, việc thực hiện quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hoàn hóa đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, hoạt động kinh doanh lưu trú; chấp hành quy định pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, … thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra đối với 342 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 206 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 652,7 triệu đồng. Nội dung sai phạm chủ yếu trong hoạt động giao thông vận tải, khai thác thủy sản, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, … 
            (Trích báo cáo số 143/BC-TTT ngày 17/10/2018 của Thanh tra tỉnh)
Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi kinh nghiệm thu hồi tài sản, chống tham nhũng  (09/07/2018)
          Ngày 6/7, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xã giao Đoàn Đại biểu cấp cao Uỷ ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng  (05/07/2018)
          Ngày 25/6/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng.  Hội nghị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì với sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy... 
Hội đàm cấp cao giữa TTCP và Cơ quan phòng chống tham nhũng Cộng hòa Pháp  (17/01/2018)
         Chiều 15/1, Thanh tra Chính phủ đã có buổi ký thỏa thuận hợp tác và hội đàm với Đoàn cấp cao cơ quan PCTN Cộng hòa Pháp do Ngài Charles Duchanie – Giám đốc Cơ quan PCTN Cộng hòa Pháp dẫn đầu. Dự hội đàm có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh.
Thủ tướng: Kết luận thanh tra không được 'biến đen thành trắng'  (02/11/2017)
            Chiều 1/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ. Nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, Thủ tướng khẳng định, thanh tra là cơ quan quan trọng của bộ máy Nhà nước. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng bộ máy liêm chính, cơ quan thanh tra còn là niềm tin của nhân dân.
Thanh tra Chính phủ làm việc với Kiểm toán Nhà nước  (16/10/2017)
          Sáng 5/10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) để thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm toán năm 2018.
Kết quả thanh tra hành chính 9 tháng đầu năm 2017  (15/09/2017)

Trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành tiến hành 307/272 cuộc, đạt 112,86% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, gồm: 41 thanh tra hành chính, 21 cuộc thanh tra trách nhiệm và 245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. So với cùng kỳ năm trước giảm 13,04% tương đương 46 cuộc (307/353 cuộc), giảm chủ yếu là thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Chương trình hành động số 2717/Ctr-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đến nay, đã kết thúc 247 cuộc. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm 4.969 triệu đồng và 12.708 m2 đất, kiến nghị xử lý thu hồi 4.930 triệu đồng (đã thu 3.694 triện đồng, đạt tỷ lệ 74,92%. Số còn lại 1.236 triệu đồng do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi); kiến nghị xử lý khác 39 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ/01 người sai phạm về quản lý đất đai với 12.708 m2; kiến nghị xử lý hành chính 14 tập thể, 34 cá nhân.

Kết quả kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra đối với 10 kết luận thanh tra. Qua đó, đã yêu cầu nộp ngân sách với tiền 224 triệu đồng (đã nộp 58 triệu đồng). Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1648/UBND-TCD ngày 09/5/2017, Thanh tra tỉnh đã và đang tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra đối với UBND huyện Ninh Phước. 
              (Trích báo cáo số 157/BC-TTT ngày 14/9/2017 của Thanh tra tỉnh)

Họp bàn một số nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn về Thanh tra lại  (14/09/2017)
              Ngày 13/9, tại Hà Nội, Phó Tng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì buổi làm việc với Thanh tra một số bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vềthanh tra lại.
Bế mạc Hội thảo: “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm thu hồi tài sản”  (21/08/2017)
           Sau một ngày làm việc hết sức nghiêm túc và hiệu quả, Hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm thu hồi tài sản” đã trải qua 02 phiên làm việc, với phần trình bày của 09 diễn giả đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức và chuyên gia quốc tế đã kết thúc và thành công tốt đẹp. 
Công tác thanh tra hành chính tháng 8/2017  (18/08/2017)

Tháng 8/2017, toàn ngành triển khai mới 30 cuộc thanh tra, gồm: 08 cuộc thanh tra hành chính; 18 cuộc thanh tra chuyên ngành và 04 cuộc thanh tra trách nhiệm. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng; thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực giao thông vận tải, nông, lâm thủy sản, tài nguyên, môi trường, công thương, lao động, thông tin, truyền thông; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về thực hiện quy định pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ... Đến nay, đã kết thúc 19 cuộc (01 cuộc thanh tra hành chính và 18 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu nộp ngân sách 220 triệu đồng. Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 327 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 181 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 270 triệu đồng.

          Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1648/UBND-TCD ngày 09/5/2017, Thanh tra tỉnh đã và đang tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra đối với UBND huyện Ninh Phước. 
               (Trích báo cáo số 132/BC-TTT ngày 16/8/2017 của Thanh tra tỉnh)

Báo cáo công tác thanh tra hành chính tháng 7/2017  (18/07/2017)

Tháng 7/2017, toàn ngành triển khai mới 23 cuộc thanh tra, gồm: 05 cuộc thanh tra hành chính; 01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực quản lý sử dụng tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực nội vụ, hoạt động bán đấu giá tài sản, giao thông vận tải, nông nghiệp, giáo dục, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, văn hóa thể và du lịch, ...Đến nay, đã kết thúc 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua hoạt động thanh kiểm tra đối với 296 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 241 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 353 triệu đồng. 
               
                             (Trích Báo cáo số 106/BC-TTT ngày 14/7/2017 của Thanh tra tỉnh)

TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)