Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc 
28/05/2020 
 
Ngày 18/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 341/QĐ-TTCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
341.PDF