Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
28/05/2020 
 
Ngày 24/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 303/QĐ-TTCP về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
303.PDF
 
Tin đã đưa
(31/07)
(20/07)
(13/07)
(09/07)
(22/06)
(16/06)
(16/06)
(02/06)
(02/06)
(28/05)