Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp công dân
Tiếp công dân
Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ 
20/07/2017 
 
         Ngày 18/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 1774/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
1774 (1).pdf