Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp công dân
Tiếp công dân
Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ 
11/03/2019 
 
Ngày 28/12/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 1123/QĐ-TTCP, Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm: