Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Phối hợp chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 
13/11/2019 
 
        Ngày 31/10/2019, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 1970/TTCP-KHTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2020. Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp xây dựng kế hoạch để xây dựng kế hoạch triển khai năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Chi tiết có tệp đính kèm:
712-vp (1).pdf
1970-ttcp-khth nam 2020.pdf