Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019 
05/11/2019 
 
Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2019 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tinh thần chủ động, vượt khó, phát huy nội lực của các cấp, ngành, địa phương; sự nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình KT-XH của tỉnh trong 9 tháng có bước phát triển khá toàn diện

Đây cũng là tín hiệu lạc quan, tạo đà phát triển vững chắc cho những tháng cuối năm để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu tăng trưởng KT-XH của tỉnh trong năm 2019.

Có thể khẳng định rằng, năm 2019 đã đi qua hơn 3/4 chặng đường nhưng đã có nhiều tín hiệu rất lạc quan. Các chỉ tiêu về phát triển KT-XH của tỉnh trong 9 tháng tiếp tục tăng trưởng so với dự kiến và có bước chuyển biến tiến bộ so với cùng kỳ năm 2018. Một số lĩnh vực chuyển biến tích cực; các dự án năng lượng tái tạo được tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhiều dự án đã hoàn thành hòa lưới điện quốc gia. Các hoạt động về du lịch, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, du khách đến với Ninh Thuận tăng 6,8% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 1.033 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.328 tỷ đồng, bằng 123,3% kế hoạch, tăng 61,7% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 21.920 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch năm, tăng gấp 2,46 lần so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được thực hiện tốt; chất lượng giáo dục được duy trì; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực, xuất khẩu lao động tăng cao; công tác quốc phòng đảm bảo; an ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; kỷ luật, kỷ cương hành chính có chuyển biến; công tác cải cách hành chính được quan tâm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đặc biệt các dự án có tính chất động lực được tỉnh quan tâm triển khai, chỉ đạo quyết liệt; các dự án năng lượng tái tạo, điện khí, hạ tầng hệ thống lưới điện truyền tải giải tỏa công suất các dự án được quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết.. Những khó khăn, vướng mắc của tỉnh được kịp thời rà soát, kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ…

Nhằm tiếp tục duy trì ổn định phát tiển KT-XH, phấn đấu đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đòi hỏi các ngành, địa phương phải có giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra. Theo đó, 3 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Quyết định số 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tập trung rà soát, đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị trong các tháng còn lại của năm 2019; quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.
            (Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Ninh Thuận)