Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp công dân
Tiếp công dân
Kết quả tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2017 
15/09/2017 
 

Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.428 lượt/1.636 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. So với cùng kỳ năm trước giảm 145 lượt tiếp (1.428/1.573 lượt tiếp) và 1.276 lượt người (1.636/2.912 lượt người). Đối với đoàn đông người, có 16 lượt đoàn/250 lượt người. So với cùng kỳ năm trước bằng số lượt đoàn (16/16 đoàn) và giảm 460 lượt người tham gia (250/710 lượt người). Nội dung các đoàn đông người chủ yếu tập trung vào 11 vụ việc: Vụ các hộ dân khu phố 1, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đề nghị xử lý một số hộ dân xây dựng nhà ở làm nước không thoát ra được cống thoát gây ngập úng; vụ các hộ dân khu phố 9, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đề nghị xử lý việc ngập nước cục bộ tại khu phố do chặn Para tháo nước; vụ ông Võ Ngọc Ái và các hộ dân phường Văn Hải khiếu kiện liên quan đến dự án Khu tái định cư thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; vụ các hộ dân xã Phước Dinh đề nghị bồi thường diện tích đất còn thiếu thuộc dự án Hồ Núi Một; vụ thu hồi đất tại dự án Khu nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải; vụ các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Phú Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước đề nghị được tiếp tục được kinh doanh tại chợ Phú Quý và vụ các hộ dân xã Phước Minh đề nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do nhiễm mặn tại khu vực hồ số 3, số 4; vụ tập trung đông người trước UBND tỉnh phản ánh vụ việc liên quan đến cái chết của đối tượng Nguyễn Hồng Đê; vụ các hộ dân thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam đề nghị sớm chi trả 25% tiền hỗ trợ nhiễm mặn của dự án Muối Quán thẻ; vụ các hộ dân xã Phước Nam, huyện Thuận Nam đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ thỏa đáng cho người dân theo chính sách pháp luật đất đai về khai hoang, quy chủ và bồi thường thuộc dự án muối Quán thẻ; vụ các hộ dân thuộc phường Đô Vinh kiến nghị, xem xét việc không bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân sau khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây hệ thống đèn điện sân bay Thành Sơn.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1487/UBND-TCD ngày 26/4/2017, Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội vận động 02 công dân tỉnh Ninh Thuận khiếu kiện về lại địa phương đúng quy định.

Nhìn chung, qua công tác tiếp công dân các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục quy định, cơ bản ổn định tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
                    ( Trích báo cáo số 157/BC-TTT ngày 14/9/2017 của Thanh tra tỉnh)

        Lịch Tiếp công dân của Thanh tra tỉnh