Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả thanh tra hành chính quý 1/2017 
17/03/2017 
 

Quý I/2017, toàn ngành đã tiến hành 63/235 cuộc, đạt tỷ lệ 26,8% chỉ tiêu kế hoạch giao, gồm: 06 cuộc thanh tra hành chính, 48 cuộc thanh tra chuyên ngành, 08 cuộc thanh tra trách nhiệm và 01 cuộc thanh tra lại tại huyện Bác Ái. So với cùng kỳ năm trước giảm 30%, tương đương 27 cuộc (63/90 cuộc), chủ yếu là thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã kết thúc 56 cuộc (48 cuộc thanh tra chuyên ngành, 08 cuộc thanh tra trách nhiệm). Qua thanh tra trách nhiệm đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiến nghị xử lý hành chính 03 cá nhân.  Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 685 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 441 trường hợp sai phạm, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.397 triệu đồng (đã thu 848 triệu đồng, đạt 60,7%. Số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi).

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra: Thanh tra Tp. PR-TC đã và đang tiến hành 01 cuộc tại Ban quản lý Chợ Tháp Chàm. Dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 03/2017.