Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kết quả công tác tiếp công dân quý 1/2020 
25/03/2020 
 

Quý I/2020, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 425 lượt/490 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. So với cùng kỳ năm trước giảm 22 lượt tiếp, nhưng tăng 47 lượt người (Quý I/2019 đã tiếp 447 lượt/443 lượt người). Đối với đoàn đông người, có 03 lượt đoàn/25 lượt người. So với cùng kỳ năm trước giảm 02 lượt đoàn, 26 lượt người (Quý I/2019 có 05 lượt đoàn/51 lượt người). 

Qua công tác tiếp công dân các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục quy định, cơ bản ổn định tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

               (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)