Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả công tác thanh tra tháng 10/2018 
17/10/2018 
 
Tháng 10/2018, toàn ngành đã tiến hành 41 cuộc (09 cuộc thanh tra hành chính, 30 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 02 cuộc thanh tra trách nhiệm). Nội dung thanh tra tập trung các lĩnh vực: Việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; quản lý các dự án đầu tư và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ các dự án đầu tư theo quy trình “một cửa liên thông”; chấp hành quy định pháp luật về thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đât đai, giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách và các nguồn thu khác. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác tư pháp, hoạt động giao thông vận tải, an toàn vệ sinh thực phẩm, tình hình thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý trật tự xây dựng, việc thực hiện quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hoàn hóa đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, hoạt động kinh doanh lưu trú; chấp hành quy định pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, … thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra đối với 342 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 206 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 652,7 triệu đồng. Nội dung sai phạm chủ yếu trong hoạt động giao thông vận tải, khai thác thủy sản, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, … 
            (Trích báo cáo số 143/BC-TTT ngày 17/10/2018 của Thanh tra tỉnh)
 
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)