Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 
24/06/2020 
 
   Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã tiến hành 89/288 cuộc, đạt tỷ lệ 30,9% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, cụ thể: 26/35 cuộc thanh tra hành chính, 04/26 cuộc thanh tra trách nhiệm và 59/227 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, đã kết thúc 76 cuộc và ban hành 70 kết luận (13 cuộc thanh tra hành chính, 04 cuộc thanh tra trách nhiệm và 53 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý, thu hồi 1.757,4 triệu đồng (đã thu hồi 1.703,3/1.757,4 triệu đồng, đạt tỷ lệ 96,9%, số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể và 03 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra làm rõ 02 vụ việc.
         (Trích báo cáo số 84/BC-TTT ngày 09/6/2020 của Thanh tra tỉnh)
 
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)