Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả Thanh tra kinh tế, xã hội quý 1/2013 
18/03/2013 
 
    Toàn ngành đã tiến hành 83 cuộc (15 cuộc thanh tra hành chính, 64 cuộc thanh tra chuyên ngành và 04 cuộc thanh tra trách nhiệm)/318 cuộc, đạt 26% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và tăng 08 cuộc so với cùng kỳ năm trước

    Toàn ngành đã tiến hành 83 cuộc (15 cuộc thanh tra hành chính, 64 cuộc thanh tra chuyên ngành và 04 cuộc thanh tra trách nhiệm)/318 cuộc, đạt 26% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và tăng 08 cuộc so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã kết thúc 59 cuộc (có 08 cuộc năm 2012 chuyển sang). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi 763 triệu đồng. Trong đó, thu ngân sách nhà nước 617 triệu đồng, điều chỉnh quyết toán 146 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra xử lý 01 vụ, 01 người (vụ khai khống nguồn gốc đất để nhận tiền bồi thường tại Dự án Hồ Núi Một - Thanh tra huyện Thuận Nam).
     Thanh tra chuyên ngành đối với 3.571 đơn vị, tổ chức, cá nhân đã phát hiện 572 trường hợp sai phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 796 triệu đồng; tịch thu 20 tấn đá thạch anh, tạm đình chỉ hoạt động 11 tàu thuỷ, 02 cầu tàu của 05 doanh nghiệp do không đáp ứng an toàn giao thông đối với phương tiện thuỷ, nội địa vận chuyển khách du lịch tại vịnh Vĩnh Hy, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 98 trường hợp và ra quyết định tạm đình chỉ 12 trường hợp xây dựng nhà, tường rào vi phạm hàng lang đường bộ. Đồng thời, qua hoạt động thanh, kiểm tra đã chấn chỉnh, nhắc nhở 563 tổ chức, cá nhân về chấp hành pháp luật Doanh nghiệp và XSKD trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.