Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Kế hoạch số 12 năm 2020 
19/02/2020 
 
Đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ 4, thuộc Thanh tra tỉnh
Tệp đính kèm: 12-kh.pdf
 
Tin đã đưa
(28/05)
(28/05)
(15/05)
(13/05)
(13/05)
(12/05)
(12/05)
(12/05)
(12/05)
(12/05)