Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra 
07/01/2020 
 
Ngày 06/1, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra. 
     Căn cứ đề nghị của các khối thi đua và các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra. Theo đó, đề nghị công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho các cá nhân công tác tại các cục, vụ, đơn vị. Đối với các đơn vị sự nghiệp (Trường Cán bộ Thanh tra, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Viện Khoa học Thanh tra) đã được Tổng TTCP phân cấp về công tác cán bộ vì vậy, thủ trưởng các đơn vị ra quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.

    Hội đồng TĐKT cũng xem xét trình Tổng TTCP tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra, tặng Bằng khen cho các cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn.

Đối với khen thưởng tập thể, Hội đồng xét, báo cáo, trình Tổng TTCP tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc. Các Khối thi đua thuộc TTCP, mỗi khối được bình xét đề nghị tặng thưởng 01 cờ thi đua của TTCP và 01 Bằng khen của Tổng TTCP.

Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra cho biết, tính  đến ngày 02/1/2020, TTCP đã nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng của 14/20 thanh tra bộ, ngành; 54/63 thanh tra tỉnh, TP trực thuộc trung ương; đề nghị khen thưởng của 10/10 cụm thi đua Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 03/03 khối thi đua thanh tra các bộ, ngành Trung ương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công HuẩnChủ tịch Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra đề nghị, các thành viên Hội đồng căn cứ danh sách đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, căn cứ tiêu chí khen thưởng để lựa chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc, đảm bảo khen thưởng đúng người, thực chất.

                (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)