Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Họp triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục bí mật nhà nước của ngành Thanh tra 
13/11/2019 
 
Ngày 07/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Ban soạn thảo, Tổ biên tập họp góp ý kiến xây dựng nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của ngành Thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban soạn thảo chủ trì cuộc họp; các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập cùng dự họp.
Tại cuộc họp, Thường trực Tổ biên tập đã báo cáo nêu rõ sự cần thiết phải xây dựng Quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của ngành Thanh tra; báo cáo một số công việc đã được triển khai và trình bày nội dung của Dự thảo Quyết định.

Thường trực Tổ biên tập nêu vấn đề, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của ngành Thanh tra cần cụ thể hóa tinh thần Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, kế thừa những quy định còn hợp lý của Thông tư 08/2015/TT-BCA, đồng thời khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về bí mật nhà nước của ngành Thanh tra hiện nay.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến đối với các vấn đề theo nội dung Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của ngành Thanh tra do Thường trực Tổ biên tập xây dựng.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Thường trực Tổ biên tập, Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu, để hoàn thiện nội dung của Quyết định.
                     (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)

 
TIN MỚI NHẤT
428-CV góp ý  (03/08)
439-CV góp ý  (03/08)
446-CV góp ý  (03/08)
447--CV góp ý  (03/08)
475-CV góp ý  (03/08)