Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở 
18/10/2016 
 
Ngày 7/10, Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học học cấp cơ sở “Một số vấn đề về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng” do ThS. Nguyễn Sỹ Giao - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đã tổ chức hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu Đề tài. Tham dự hội thảo có đại diện một số cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể cán bộ, viên chức Viện KHTT.
Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những giải pháp để phòng ngừa tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tuy nhiên, thực tiễn việc triển khai chuyển đổi vị trí công tác hiện nay đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết như chưa có số liệu thống kê về hiệu quả của giải pháp này trong công tác PCTN, việc chuyển đổi vị trí công tác còn gặp khó khăn trong quá trình thực  hiện.
Theo đó, đề tài hướng tới mục tiêu cung cấp luận cứ khoa học để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách trong việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.
Theo dự kiến, nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm 3 phần: i) Một số vấn đề chung về công chức và việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức; ii) Thực trạng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức; iii) Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.
Góp ý tại Hội thảo, ý kiến của các đại biểu đánh giá cao sự cần thiết nghiên cứu đề tài; kết quả nghiên cứu của đề tài đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.
Tổng hợp ý kiến góp ý tại hội thảo, các đại biểu góp ý xoay quanh các nội dung nghiên cứu chính của đề tài, theo đó, Ban Chủ nhiệm đề tài có thể xem xét nghiên cứu theo một số vấn đề sau: Phần lý luận, làm rõ thêm mục đích vai trò, đối tượng, yếu tố tác động đến việc chuyển đổi vị trí công tác; đề tài cũng cần khoanh lại phạm vi ở một số ngành cụ thể; xác định công chức phải chuyển đổi trong các cơ quan; danh mục vị trí phải chuyển đổi; thời hạn chuyển đổi; điều kiện bảo đảm cho công chức khi chuyển đổi. Phần thực trạng, đề tài làm rõ các quy định pháp luật và thực trạng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; xem xét đến việc chuyển đổi vị trí công tác tại những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, bên cạnh đó, có thể xem xét đến việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Thanh tra.
               (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)