Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia 
05/11/2019 
 
Sáng ngày 01/11/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia (Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng chủ trì). Tại điểm cầu Ninh Thuận có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tham dự.
Cổng Dịch vụ công Quốc gia là địa chỉ cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công đầy đủ, tin cậy, chính xác, tạo môi trường công khai, minh bạch. Mục tiêu xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia là hướng tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. 

Việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia là phù hợp với quan điểm xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện cải cách hành chính tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ và được quy phạm về khái niệm, yêu cầu, chức năng tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.  Theo đó, Cổng sẽ được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất là dichvucong.gov.vn. Đây là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Mô hình cũng giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia là việc quan trọng, là nhiệm vụ lớn để tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Theo đó, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC là sự thành công trong cung cấp dịch vụ công của Chính phủ, đúng theo phương châm Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia là giải pháp phù hợp để khắc phục hiện trạng cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn nhiều những tồn tại, hạn chế tại Việt Nam như khó khăn trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công do tính thiếu thống nhất, thiếu thân thiện, không đúng nhu cầu người sử dụng; các chức năng hệ thống còn đơn giản, chưa đảm bảo tính an toàn, an ninh thông tin; các hệ thống có chức năng trùng lặp, thiếu kiến chúc, không chia sẻ.

Lợi ích của Cổng dịch vụ công quốc gia là giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm; cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến được tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống; việc cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Lộ trình thực hiện Cổng dịch vụ công quốc gia dự kiến khai trương cuối tháng 11/2019 cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục: Đổi giấy phép lái xe (mức độ 3); cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký khuyến mại; nộp thuế điện tử với doanh nghiệp; cấp mới điện hạ áp và trung áp; thanh toán tiền điện; thông báo thực hiện khuyến mại tại các địa phương… Đến tháng 12, các dịch vụ dự kiến được tích hợp thêm bao gồm: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân; Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; Hủy tờ khai hải quan; Khai bổ sung tờ khai hải quan; Nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm…
             (Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Ninh Thuận)