Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra Xét khiếu tố
Thanh tra Xét khiếu tố
Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
11/07/2019 
 
          Ngày 27/6/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Chủ trì tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng.
Hội nghị đã nghe Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Chỉ thị chỉ ra 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và 04 giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện.

Tại hội nghị tham luận của các bộ, ngành, địa phương đều bày tỏ sự quyết tâm, đồng lòng, cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đã bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề, nêu thêm một số kinh nghiệm hay, cách làm tốt và đề xuất những biện pháp cấp thiết để có thể khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương.​

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong rằng trong thời gian tới đây, cùng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân, doanh nghiệp sẽ cùng quyết tâm, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, nội dung yêu cầu của Chỉ thị ở tất cả các cấp, các ngành một cách nghiêm túc, thực chất và đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Đồng thời, phải chú trọng gắn việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg với việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.​

Mặc dù, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp song Phó Thủ tướng yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp lĩnh vực quản lý.

                (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)