Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 
27/07/2020 
 
Để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị giao ban vào lúc 08 giờ ngày 31/7/2020 tại Thanh tra tỉnh. Chi tiết đính kèm:
63-gm.pdf
84-bc.pdf