Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI 
02/10/2018 
 
         Ngày 21/9, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính Phủ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan TƯ lần thứ III. Đồng chí Hà Thị Lan, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Trần Quyết Thắng dự và truyền đạt nội dung các Nghị quyết.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Lan, Ủy viên BTV Đảng ủy TTCP nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng đối với hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Đoàn Thanh niên nói riêng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các Chi đoàn và đoàn viên, thanh niên. Giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan TƯ lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở đó, Thường vụ Đảng ủy đề nghị BCH Đoàn Thanh niên TTCP tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để từ hoạt động này lan tỏa, tạo ra các buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn cơ quan TTCP, thúc đẩy các phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn của mỗi cục, vụ, đơn vị. Măt khác, cụ thể hóa chương trình Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hằng năm; gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở các chi đoàn.

Đồng thời, đề nghị các đoàn viên nghiêm túc theo dõi, nghiên cứu, tập trung thảo luận, mỗi chi đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của mình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới.

Hội nghị  đã được nghe đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối cơ quan TƯ phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III; tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên; giải đáp một số thắc mắc của đoàn viên. Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe quán triệt những điểm mới trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trương Khánh Hải, Bí thư Đoàn TN Thanh tra Chính phủ gửi lời cảm ơn tới tập thể Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã quan tâm tạo điều kiện để BCH Đoàn Thanh niên TTCP tổ chức thành công hội nghị.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên TTCP yêu cầu các chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đến từng đoàn viên việc viết bài thu hoạch và nộp về BCH Đoàn thanh niên TTCP theo đề cương câu hỏi được gửi tới từng đoàn viên.

Đồng thời, các chi đoàn căn cứ các nội dung cụ thể của Nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên với nội dung phù hợp, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị để thực hiện đạt hiệu quả.

             (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)