Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tuyên truyền NQ Đại Hội Đoàn các cấp và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 
06/07/2018 
 

TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP VÀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018)

T7- tai lieu hoc tap nam 2018.doc
                             (Nguồn: Ban Tuyên Giáo Trung ương)
06-Ctrinh hanh dong thuc hien NQ DH Doan cac cap.doc