Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh "trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng năm 2025 
19/11/2020 
 
Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh "trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng năm 2025
625-cv(19.11.2020_05h56p46)_signed.pdf
 
TIN MỚI NHẤT
CV 53 góp ý  (21/01)
54-CV góp ý  (21/01)
55-CV góp ý  (21/01)
56-CV góp ý  (21/01)
57/CV góp ý  (21/01)