Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Góp ý dự thảo Quyết định quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 
19/11/2020 
 
Góp ý dự thảo Quyết định quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
633-gskt.pdf
 
TIN MỚI NHẤT
CV 53 góp ý  (21/01)
54-CV góp ý  (21/01)
55-CV góp ý  (21/01)
56-CV góp ý  (21/01)
57/CV góp ý  (21/01)