Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Dự thảo Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra 
07/02/2020 
 
Thanh tra Chính phủ xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra. Toàn văn dự thảo Quyết định để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tại file đính kèm.
Văn bản tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gửi về Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Quyết định.
Tệp đính kèm: T02-du thao chinh ly de lay y kien bo nganh 1 (1).pdf
                     (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)