Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 
16/04/2019 
 
Theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, TTCP được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo tiến độ, dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong tháng 4 năm 2019. Thanh tra Chính phủ đăng tải dự thảo Nghị định để cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
               (Nguồn: Cổng thông tin điện tử THanh tra Chính phủ)