Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ V 
26/10/2020 
 

       Ngày 26/10/2020, Thanh tra tỉnh tiếp nhận văn bản số 1835/TTCP-TCCB ngày 23/10/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V như sau:

          - Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V từ 08 giờ 00 phút ngày 30/10/2020 (thứ sáu) sang 08 giờ 00 phút ngày 01/11/2020 (chủ nhật)

Tệp đính kèm:
582-cv.pdf