Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Địa chỉ email CBCC thanh tra tỉnh 
20/09/2017 
 
                        Họ và tên                                 Địa chỉ email                                        
 Lê Quang Cảnh quangcanh@ninhthuan.gov.vn
 Trần Minh Cảnh tranminhcanh@ninhthuan.gov.vn
Ngô Thị Bích Thảo ntbichthao@ninhthuan.gov.vn
Hàng Minh Quang hminhquang@ninhthuan.gov.vn
Lê Tiến Lực tienluc@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Từ Xuân Linh xuanlinh@ninhthuan.gov.vn
 NGuyễn ĐÌnh Quý nguyendinhquy@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Chi lanchi@ninhthuan.gov.vn
Lê Đức Hùng lduchung@ninhthuan.gov.vn
Lê Mạnh Hổ manhho@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Ngọc Chung nguyenngocchung@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Thị Nhã Uyên Nhauyen@ninhthuan.gov.vn
Lê Phạm Quốc Mẫn quocman@ninhthuan.gov.vn
Đặng Hồng Hà dhongha@ninhthuan.gov.vn
Lê Minh Trung minhtrung@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Hữu Trực nguyenhuutruc@ninhthuan.gov.vn
Phạm Quốc Phương quocphuong@ninhthuan.gov.vn
Lê Thị Phương Nam lethiphuongnam@ninhthuan.gov.vn
 Mai Anh Tuấn maianhtuan@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Lê Thiên nguyenlethien@ninhthuan.gov.vn
Đoàn Đức Phượng doanphuong@ninhthuan.gov.vn
Lê Thị Minh Giang minhgiang@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Thế Hùng nthehung@ninhthuan.gov.vn
Phạm Thị Tố Nữ phamthitonu@ninhthuan.gov.vn
Trần Nguyễn Thị Phương Thanh tphuongthanh@ninhthuan.gov.vn
Trần Nam Trung trannamtrung@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Hoa ntkimhoa@ninhthuan.gov.vn
Huỳnh Minh Tự huynhminhtu@ninhthuan.gov.vn
NGuyễn Thị Tiến Thịnh nttienthinh@ninhthuan.gov.vn
Trần Thị Xuân Tú tranthixuantu@ninhthuan.gov.vn
 
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)