Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
00064223
Thông báo - Giấy mời
Thể lệ và đề thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng  (14/09/2021)
Thể lệ và đề thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
T9-Đề thi tim hieu phap luat ve PCTN.PDF
633-CV góp ý  (10/09/2021)
632-CV góp ý  (10/09/2021)
631-CV góp ý  (10/09/2021)
622-công văn góp ý  (09/09/2021)
Báo cáo
Báo cáo kết quả thanh tra tại cty lâm nghiệp Ninh sơn  (24/08/2020)

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn

03. Bao cao ket qua thanh tra LN tan tien.doc
Tin trong ngành
Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam  (23/06/2020)
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tôi xin gửi đến những người làm báo nói chung trong cả nước, những phóng viên, nhà báo chuyên trách đưa tin về ngành Thanh tra và những cán bộ, ​phóng viên, người làm báo trong ngành Thanh tra nói riêng những tình cảm gắn bó thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Phòng chống tham nhũng
Đánh giá công tác PCTN năm 2020  (13/09/2021)
3994-cvub_signed.pdf
3800-CVVP_signed.pdf
3008 Kh-UBND_signed.pdf
104-BCUB_signed.pdf
5238 Kh-ubnd_signed.pdf
1039 CVUB_signed.pdf
286_signed.pdf
19 Ke hoach PCTN - 2020_signed.pdf
02-kh(13.01.2020_16h19p49)_signed.pdf
14-kh(04.03.2020_14h39p05)_signed.pdf
390-cv038944(16.06.2021_13h46p25)_signed.pdf
135-ttr.pdf
178-bc(26.11.2020_15h11p48)_signed.pdf
166-bc.pdf
19- Ke hoach PCTN - 2020.pdf
04-kl tttn-ninh hai(11.09.2020_16h41p04)_signed.pdf
01-bc(13.01.2021_07h37p44)_signed.pdf
363-QD Du toan ISO)_signed.pdf
03-qd(14.01.2020_07h42p24)_signed.pdf
02-kh(13.01.2020_16h19p49)_signed.pdf
363-QD giao du toan ISO_signed.pdf
157-bc(26.10.2020_08h51p14)_signed.pdf
16-ttr(27.03.2020_13h41p15)_signed.pdf
02-kl TTTN TB.pdf
62-bc(20.05.2020_16h24p07)_signed.pdf
1034-TB xet duyet quyet toan_signed.pdf
107-bc.pdf
T3-bb niem yet.pdf
58-qd(16.07.2020_15h41p08)_signed.pdf
07-qd(20.01.2020_15h43p21)_signed.pdf
503-cv(24.09.2020_10h43p33)_signed.pdf
616-cv(12.11.2020_15h14p52)_signed.pdf
115-qd tai san cong(17.08.2021_09h48p58)_signed.pdf
06-18-12 KL thanh tra trách nhiệm NP (21.12.2020_16h12p18)_signed.pdf
157-bc(26.10.2020_08h51p14)_signed.pdf
267-cv(26.05.2020_15h08p15)_signed.pdf
170- Bao cao cong tac thanh tra nam 2020-chinh thuc(13.11.2020_17h08p57)_signed.pdf
cong ty thuy loi KLUB990_signed.pdf
119-Thong-bao-ket-qua-tham-dinh-CCHC-nam-2020_converted(08.07.2021_08h06p07)_signed.pdf
Phu luc 5(08.07.2021_10h22p44)_signed.pdf
QD-cong-bo-TTHC-gop-3-cap-PCTN_converted(02.04.2021_07h47p18)_signed.pdf
29-tb nang bac luong.pdf
quy tac ung xu CBTT.pdf
40-qd(23.04.2020_15h41p18)_signed.pdf
03-qd(14.01.2020_07h42p24)_signed.pdf
31-tb(23.12.2020_14h48p07)_signed.pdf
1656-QD cong bo danh muc KN_signed.pdf
582-cv(23.08.2021_14h31p50)_signed.pdf
170- Bao cao cong tac thanh tra nam 2020-chinh thuc(13.11.2020_17h08p57)_signed.pdf