Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
00049310
Nguyễn Thanh Bình (1920-2008) là một chính trị gia Việt Nam với chức vụ cao nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội thương Việt Nam. Ngày 11/8/1969, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Nghị quyết số 780/NQ-TVQH thành lập Ủy ban Thanh tra của Chính phủ và cử ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban
Kết luận Thanh tra
Công khai Kết luận thanh tra tại Công ty khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận  (06/04/2020)
Ngày 30/3/2020 UBND tỉnh ban hành Kết luận số 990/KL-UBND về thanh tra  việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ, tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận.
Tệp đính kèm: KLUB990 cty thuy loi_signed.pdf
Tin trong ngành
Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam  (23/06/2020)
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tôi xin gửi đến những người làm báo nói chung trong cả nước, những phóng viên, nhà báo chuyên trách đưa tin về ngành Thanh tra và những cán bộ, ​phóng viên, người làm báo trong ngành Thanh tra nói riêng những tình cảm gắn bó thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.