Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Công tác thanh tra hành chính tháng 7/2016 
18/07/2016 
 
    Tháng 7/2016, toàn ngành tiếp tục triển khai mới 21 cuộc thanh tra (02 cuộc thanh tra hành chính, 01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 18 cuộc thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh, kiểm tra tập trung lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; công tác nội vụ, hoạt động công chứng, giao thông – vận tải, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng, an toàn bức xạ và hạt nhân trong sử dụng thiết bị X – quang, kinh doanh đĩa nhạc, phim; hoạt động điện lực, an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng; thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
    Đến nay, đã kết thúc 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Kết quả, qua thanh, kiểm tra đối với 316 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 175 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 323,85 triệu đồng và kiến nghị thu hồi 124 triệu đồng (lĩnh vực có sai phạm chủ yếu là chấp hành pháp luật trong hoạt động giao thông – vận tải, xây dựng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, sản xuất giống thủy sản).

          (Trích báo cáo số 75/BC-TTT ngày 14/7/2016 của Thanh tra tỉnh)