Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Giới thiệu Thanh Tra Tỉnh
Giới thiệu Thanh Tra Tỉnh
Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
19/09/2017 
 

Thực hiện Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Thanh tra tỉnh công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:

Họ và tên: Lê Quang Cảnh

Chức vụ: Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

Số điện thoại: Cơ quan: 02593.920357, di động: 0913.198.005

Địa chỉ email: quangcanh@ninhthuan.gov.vn
Tep dinh kem_signed.pdf

 
Tin đã đưa

TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)