Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra Xét khiếu tố
Thanh tra Xét khiếu tố
Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo 
18/05/2020 
 
Ngày 13/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận. Tệp đính kèm:
QDCT 682 danh muc TTHC_signed.pdf