Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Nguyên Phó Chủ tịch HĐBT kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước Nguyễn Văn Chính  (21/08/2020)
Ông Nguyễn Văn Chính, tên thật là Cao Văn Chánh, tên thường gọi là Chín Cần, là một nhà chính trị Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt nam, Bộ trưởng Bộ Lương thực, Bí thư Tỉnh ủy Long An
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước Bùi Quang Tạo  (11/08/2020)
​Ông Bùi Quang Tạo tức Bùi Nhật (1913 - 1995); quê quán huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là nhà hoạt động cách mạng, chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa II, khóa III, khóa IV, khóa V, đã từng giữ các chức vụ Bí thư Khu ủy Tây Bắc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đầu tiên, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước.
Thượng tướng Trần Nam Trung nguyên Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra Chính phủ  (11/08/2020)
Thượng tướng Trần Nam Trung (1912-2009) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (1969-1976) và nguyên là Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ thời kỳ 1976 đến 1982 .
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Lộc  (11/08/2020)
​Ông Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1914 tại  xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ nay là TP Hà Nội  là nhà cách mạng Việt Nam, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ.
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ Nguyễn Thanh Bình  (29/06/2020)
Nguyễn Thanh Bình (1920-2008) là một chính trị gia Việt Nam với chức vụ cao nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội thương Việt Nam. Ngày 11/8/1969, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Nghị quyết số 780/NQ-TVQH thành lập Ủy ban Thanh tra của Chính phủ và cử ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban
Nguyên Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ Nguyễn Lương Bằng  (23/06/2020)
Nguyễn Lương Bằng (1904-1979) là một nhà hoạt động cách mạng và chính khách của Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam (1969-1979), Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam, đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô cũ (1952-1956), Tổng Thanh tra chính phủ (1956).

Trần Đăng Ninh, Phó tổng Thanh tra Ban Thanh tra Chính phủ đầu tiên -Vị “Bao công” của Việt Nam  (09/06/2020)
Ngày 18/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí minh ký Sắc lệnh số 138b-SL lập Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc Phủ Thủ tướng và cũng trong ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 138c-SL cử các vị sau đây vào Ban Thanh tra chính phủ:
Tổng Thanh tra: cụ Hồ Tùng Mậu
Tổng Thanh tra phó: ông Trần Đăng Ninh
Thanh tra: ông Tô Quang Đẩu
Với sắc lệnh này, Trần Đăng Ninh trở thành một Phó tổng Thanh tra Chính phủ đầu tiên của Ngành Thanh tra Việt Nam

Cụ Hồ Tùng Mậu- Tổng Thanh tra Chính phủ đầu tiên  (09/06/2020)
Đến cuối năm 1949, cục diện đất nước đã có nhiều thay đổi đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Nhận thấy Ban Thanh tra Đặc biệt không còn phù hợp với giai đoạn lịch sử này nữa, Chính phủ đã quyết định thành lập một Ban Thanh tra mới để thống nhất hoạt động thanh ra trong cả nước. Ngày 18/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí minh ký Sắc lệnh số 138b-SL lập Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc Phủ Thủ tướng và cũng trong ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 138c-SL cử các vị sau đây vào Ban Thanh tra Chính phủ:
Tổng Thanh tra: cụ Hồ Tùng Mậu
Tổng Thanh tra phó: ông Trần Đăng Ninh
Thanh tra: ông Tô Quang Đẩu
Với Sắc lệnh này, cụ Hồ Tùng Mậu trở thành vị Tổng Thanh tra Chính phủ đầu tiên của Ngành Thanh tra
Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ  (18/05/2020)
Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ và đến ngày 31/12/1945 ký Sắc lệnh số 80-SL cử các ông Bùi Bằng Đoàn và Cù Huy Cận vào Ban Thanh tra đặc biệt. Sau khi trúng cử vào Quốc hội khóa I ông Bùi Bằng Đoàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cử giữ chức Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ
Sơ đồ tổ chức  (20/09/2017)
CƠ CẤU TỔ CHỨC THANH TRA TỈNH NINH THUẬN
1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.
a) Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra tỉnh và không quá 03 Phó Chánh Thanh tra tỉnh;
b) Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.
Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ;
c) Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra tỉnh.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.
Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh;
d) Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra tỉnh và Phó Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh.
- Văn phòng;
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn xã (gọi tắt Phòng Nghiệp vụ 1);
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực kinh tế (gọi tắt Phòng Nghiệp vụ 2);
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội chính (gọi tắt Phòng nghiệp vụ 3);
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nhà đất (gọi tắt Phòng Nghiệp vụ 4);
- Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng;
- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.
3. Biên chế: biên chế công chức của Thanh tra tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo quản lý, công chức và người lao động:
a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh do Chánh Thanh tra tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh;
b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên theo quy định của pháp luật;
c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.