Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Bế mạc Hội thảo: “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm thu hồi tài sản” 
21/08/2017 
 
           Sau một ngày làm việc hết sức nghiêm túc và hiệu quả, Hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm thu hồi tài sản” đã trải qua 02 phiên làm việc, với phần trình bày của 09 diễn giả đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức và chuyên gia quốc tế đã kết thúc và thành công tốt đẹp. 
Phiên 1 của hội thảo, các diễn giả và đại biểu thảo luận nội dung về hợp tác giữa các cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật trong nước; Phiên 2, chú trọng vào nội dung hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng. Các tham luận của diễn giả tập trung vào việc chia sẻ những kinh nghiệm, thực tiễn tốt từ các quốc gia trong việc hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm thu hồi tài sản tham nhũng. Đây là những thông tin hữu ích, có giá trị tham khảo trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nền kinh tế trong thu hồi tài sản tham nhũng.
Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Nhóm công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch của APEC năm 2017 Nguyễn Văn Thanh cho rằng, qua các tham luận bức tranh chung về khuôn khổ thể chế, chính sách và thực tiễn của các nền kinh tế trong việc truy tìm, xác minh, phong tỏa đến việc hồi hương, tịch thu tài sản tham nhũng đã được chỉ rõ.

Bên cạnh đó, các tham luận cũng đã đưa ra những nhận định, đánh giá về vấn đề này, để thấy được thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức trong việc hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và giữa các nền kinh tế trong thu hồi tài sản tham nhũng. Từ thực tiễn của các nền kinh tế, cho thấy sự nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, những cam kết, mong muốn thúc đẩy, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và hợp tác trong thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng của các nền kinh tế thành viên APEC.

 

Ông Nguyễn Văn Thanh khẳng định, các phát biểu tại hội thảo sẽ là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để các cơ quan PCTN và thực thi pháp luật của APEC cũng như Nhóm công tác về Chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch của APEC đề xuất các định hướng, cam kết về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng trong trong thời gian tới.

Chủ tịch Nhóm công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch của APEC năm 2017, Nguyễn Văn Thanh chân thành cảm ơn Sáng kiến của UNODC/WB về Thu hồi tài sản bị đánh cắp (StAR) đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo lần này, cũng như những nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng./.
           (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)