Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo tháng 8/2018  (02/10/2018)
Báo cáo tháng 7/2018  (27/08/2018)
Báo cáo tháng 8/2018  (27/08/2018)
Thanh tra Chính phủ họp giao ban tháng 5/2017  (08/06/2017)

         Ngày 07/6, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Văn Thanh, Ngô Văn Khánh; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.