Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo kết quả thanh tra tại các trường thuộc Sở Giáo dục  (15/08/2020)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA Việc chấp hành quy định pháp luật về sử dụng ngân sách thanh toán lương và thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho giáo viên, nhân viên; việc sử dụng kinh phí để lại hàng năm từ nguồn thu học phí để mua sắm, sửa chữa, đầu tư xây dựng của các trường và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
31-8-2019 bao cao ket qua thanh tra tại SGD.doc


Báo cáo kết quả thanh tra tại Phòng kinh tế hạ tầng huyện thuận nam  (15/08/2020)

BÁO CÁO Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng hạ tầng huyện tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Nam.
31-8-2019 bao cao ket qua thanh tra tại phong KTHT thuan nam.doc
Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 7 năm 2019  (05/08/2019)
        Ngày 31/7, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.
Báo cáo tháng 8/2018  (02/10/2018)
Báo cáo tháng 7/2018  (27/08/2018)