Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo kết quả thanh tra tại công ty thủy lợi 
21/08/2020 
 

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận
02. Bao cao Ket qua thanh tra cty thuy loi 2.doc

 
Tin đã đưa
(14/06)
(18/05)
(16/04)
(12/03)
(19/02)
(18/01)
(18/09)
(18/08)
(20/07)
(12/06)