Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo kết quả thanh tra tại Phòng kinh tế hạ tầng huyện thuận nam 
15/08/2020 
 

BÁO CÁO Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng hạ tầng huyện tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Nam.
31-8-2019 bao cao ket qua thanh tra tại phong KTHT thuan nam.doc
 
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)