Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo kết quả thanh tra tại Phòng kinh tế hạ tầng huyện thuận nam 
15/08/2020 
 

BÁO CÁO Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng hạ tầng huyện tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Nam.
31-8-2019 bao cao ket qua thanh tra tại phong KTHT thuan nam.doc
 
TIN MỚI NHẤT
CV 53 góp ý  (21/01)
54-CV góp ý  (21/01)
55-CV góp ý  (21/01)
56-CV góp ý  (21/01)
57/CV góp ý  (21/01)