Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo kết quả thanh tra tại Phòng kinh tế hạ tầng huyện thuận nam 
15/08/2020 
 

BÁO CÁO Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng hạ tầng huyện tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Nam.
31-8-2019 bao cao ket qua thanh tra tại phong KTHT thuan nam.doc
 
Tin đã đưa
(18/09)
(18/08)
(20/07)
(12/06)
(15/05)
(17/04)
(13/03)
(20/02)
(21/01)
(21/10)

TIN MỚI NHẤT
230-CV 2021  (16/04)
231-2021  (16/04)
234-2021  (16/04)