Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra Xét khiếu tố
Thanh tra Xét khiếu tố
Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 
29/06/2020 
 
Ngày 24/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 999/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.
Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:2-2020-cq-999-1.PDF