Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Báo cáo kết quả công tác Quý II/2020 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 
09/06/2020 
 
Ngày 02/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 833/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2020 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020​.
Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
CV.BC.Q2.6thang.CT.pdf
 
TIN MỚI NHẤT
69-cv góp ý  (27/01)
68-CV góp ý  (27/01)
CV 53 góp ý  (21/01)
54-CV góp ý  (21/01)
55-CV góp ý  (21/01)