Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Báo cáo công tác thanh tra hành chính tháng 7/2017 
18/07/2017 
 

Tháng 7/2017, toàn ngành triển khai mới 23 cuộc thanh tra, gồm: 05 cuộc thanh tra hành chính; 01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực quản lý sử dụng tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực nội vụ, hoạt động bán đấu giá tài sản, giao thông vận tải, nông nghiệp, giáo dục, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, văn hóa thể và du lịch, ...Đến nay, đã kết thúc 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua hoạt động thanh kiểm tra đối với 296 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 241 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 353 triệu đồng. 
               
                             (Trích Báo cáo số 106/BC-TTT ngày 14/7/2017 của Thanh tra tỉnh)

 
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)