Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn về việc đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất bifendat và biphenyl dimethyl dicarboxylat 
20/06/2014 
 
Xin mời xem tại đây: CV 2109.pdf
 
Liên kết website