Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020) 
11/05/2020 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Bắp sấy

Hộ kinh doanh Dinh Hà

Thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, sđt: 0909199339

06/5/2020

2

Nếp sấy chà bông

Hộ kinh doanh Dinh Hà

Thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, sđt: 0909199339

06/5/2020

3

Bánh thèo lèo

Hộ kinh doanh Dinh Hà

Thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, sđt: 0909199339

06/5/2020

 
Liên kết website