Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Thông báo 72/TB-BVYDCT kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 
01/02/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 2020-02 YDCT 72 Thong bao cong khai CLBV 2019.pdf
 
Liên kết website