Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo về việc tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế  
13/06/2014 
 
Xin mời xem tại đây: Thông báo số 696-2014-TB-QLGD.pdf
 
Liên kết website