Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận 
11/10/2017 
 

Tên đơn vị: BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NINH THUẬN

Địa chỉ: 368-Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Số điện thoại: 0259.3821865

Email: ttckm@ninhthuan.gov.vnTrụ sở Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt một số thông tin của Bệnh viện:

Bệnh viện Mắt là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, thực hiện chăm sóc mắt toàn diện, phòng chống và điều trị các bệnh về mắt trên địa bàn tỉnh; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bệnh viện Mắt Trung ương.

Bệnh viện Mắt được thành lập từ ngày 01/01/2017 dựa trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Chuyên khoa Mắt với quy mô 50 giường bệnh.

1. Nhân lực:

- Tổng số CBVC và người lao động: 57 người.

- Giường kế hoạch: 50.

- Giường thực kê: 50.

+ Đại học và trên đại học: 18 người. Trong đó: Bác sĩ: 07 người (CKII: 01, CKI: 04)

+ Cao đẳng: 02 người.

+ Trung cấp: 30 người.

+ Sơ cấp và nhân viên khác: 07 người.

2. Cơ cấu tổ chức:

Hiện nay, Bệnh viện Mắt có 04 phòng chức năng, 06 khoa lâm sàng và Cận lâm sàng.

2.1 Ban Lãnh đạo bệnh viện:


BSCKI.Phạm Văn Hải
Giám đốc
Điện thoại: 0908.180629


BS CKI Lê Minh Hải
Phó Giám đốc
Điện thoại: 0918.935750

2.2 Các phòng chức năng:

Phòng Tổ chức-Hành chính: 0259.3822592


CN. Nguyễn Thị Thu Thanh
Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch Tài chính: 0259.3826845- 0259.3828302

  
CN. Phan Thị Thu Hà
Trưởng phòngCN. Nguyễn Thị Tường Vũ
Phó trưởng phòng

Phòng chỉ đạo tuyến: 0259.3838557


BS. Hồ Văn Thanh
Trưởng phòng

Phòng Điều dưỡng 


CN. Phan Thị Ngọc Nga
Trưởng phòng

2.3 Các khoa lâm sàng-cận lâm sàng

Khoa Khám bệnh: 0259.3832910

 
BS CKI. Kiều Thị Vân Phi
Trưởng khoa

Khoa Điều trị: 0259.3822440


BS CKII. Đinh Văn Hùng
Trưởng khoa


BS CKI. Nguyễn Văn Hiểu
Phó Trưởng khoa

- Khoa Cận lâm sàng.

 
CN. Nguyễn Thị Yến Thy
Phó Trưởng khoa phụ trách

- Khoa Dược - Vật tư y tế. 


DS. Lê Thị Mười
Phó Trưởng khoa phụ trách

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. BS Lê Minh Hải kiêm trưởng khoa.

Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức. BS Phạm Văn Hải kiêm trưởng khoa.

3. Nhiệm vụ chung của bệnh viện:

3.1. Khám chữa bệnh:

- Thực hiện khám, điều trị nội và ngoại trú cho những người mắc bệnh mắt trong và ngoài tỉnh.

- Tiếp nhận sơ cứu, cấp cứu ban đầu các bệnh lý thông thường và các bệnh nặng, bệnh phức tạp về chuyên khoa mắt do người bệnh tự đến hoặc các cơ sở y tế khác chuyển đến.

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị chuyên môn khác trong tỉnh về việc khám, hội chẩn, giám định các bệnhvề mắt theo quy định của Nhà nước.

- Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

3.2. Phòng bệnh:

- Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống mù lòa cho nhân dân trên đia bàn tỉnh tham mưu Giám đốc Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến; thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng, chống mù lòa của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình phòng, chống mù lòa tại cộng đồng.

- Tổ chức khám, điều trị, tư vấn, quản lý tình hình mắc bệnh về mắt của người dân trong cộng đồng, có kế hoạch chữa trị, chăm sóc, hạn chế thấp nhất những trường hợp mù lòa có thể cứu chữa được.

3.3. Truyền thông giáo dục sức khỏe:

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe về chuyên ngành Mắt tại cộng đồng.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về chăm sóc mắt ban đầu, truyền thông vệ sinh phòng dịch các bệnh về mắt, phòng chống mù lòa.

3.4. Đào tạo cán bộ y tế:

- Bệnh viện Mắt là cơ sở thực hành để đào tạo về chuyên khoa cho Trường trung cấp Y tế Ninh Thuận.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho viên chức y tế trong đơn vị và đào tạo lại chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

3.5. Nghiên cứu khoa học y học:

- Phối hợp với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đơn vị hợp tác nghiên cứu khoa học về chuyên khoa mắt.

- Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu  ngành để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực chăm sóc mắt và điều trị các bệnh về mắt.

3.6 . Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật.

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn về chuyên khoa mắt.

- Đôn độc, hướng dẫn các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, Y tế trường học và y tế các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác chăm sóc mắt.

- Giám sát công tác chuyên trách mắt trong toàn tỉnh, hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết công tác mắt trên đia bàn tỉnh.

- Tham mưu Sở Y tế củng cố mạng lưới chuyên trách mắt trên phạm vi toàn tỉnh, duy trì kết quả đạt được trong nhiều năm qua về công tác phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh.

3.5 Hợp tác quốc tế:

- Tham gia các chương trình hợp tác Quốc tế về lĩnh vực chăm sóc mắt với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3.6 Quản lý kinh tế y tế:

- Xây dựng kế hoạch kinh phí ngắn hạn, trung hạn, sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám chữa bệnh.

- Tổ chức thu chi hợp lý các nguồn kinh phí từ các dịch vụ khám chữa bệnh, đầu tư nước ngoài của các tổ chức kinh tế khác.

- Ngoài ra, Bệnh viện Mắt có nhiệm vụ theo dõi thống kê tất cả các mặt hoạt động của công tác mắt trên đia bạn tỉnh báo cáo về Sở Y tế, Bệnh viện Mắt trung ương và các đơn vị liên quan theo quy định; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở Y tế giao.

 
Liên kết website