Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược
Quyết định 4245/QĐ-SYT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc-GPP đợt 14 năm 2019 
12/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Q.D 4245 CNDKKD dot 14.pdf
 
Tin đã đưa
(13/08)
(14/09)
(02/01)
(25/12)
(18/12)
(16/12)
(11/12)
(10/12)
(29/11)
(29/11)

Liên kết website