Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc - GPP và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt II/2014  
16/01/2014 
 

Xin mời tải về máy để xem vbdi_81_QD-SYT.pdf

 
Liên kết website