Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc - GPP và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt IV, năm 2014  
14/02/2014 
 
Xin mời xem tại : vbdi_210_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website