Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Quyết định 781/QĐ-SYT về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Sở Y tế  
26/02/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 781 kien toan BCD phong chong tham nhung SYT.pdf
 
Liên kết website